Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nông nghiệp năm 2020

Ngành nông nghiệp là ngành sử dụng đất đai để trồng trọt, chăn nuôi, khai thác cây trồng với mục tiêu tạo ra của cải vật chất, sản phẩm nông nghiệp (lương thực, thực phẩm) phục vụ đời sống của người dân. Ngành nông nghiệp bao gồm nhiều chuyên ngành như: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành nông nghiệp khi ra trường

Khi sinh viên ngành nông nghiệp ra trường có thể tham gia làm các công việc như:

+ Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, các viện nghiên cứu về nông nghiệp.

+ Làm việc tại công ty giống cây trồng, các công ty giống cây trồng, các công ty chuyên khoa đời sống.

+ Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo trung học, cao đẳng, đại học.