Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nước – Môi trường – Hải dương học năm 2022

Ngành Nước - Môi trường - Hải dương học là ngành học sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức nền tảng và cần thiết về những vấn đề như môi trường, biến đổi khí hậu, ô nhiễm công nghiệp, nông nghiệp cho đất, nước, không khí. Ngoài ra, sinh viên sẽ được học thêm những kiến thức sinh - lý - hóa có liên quan đến môi trường, cải tiến các quá trình và các phản ứng hóa học có thể gặp trong công việc nghiên cứu.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Nước - Môi trường - Hải dương học khi ra trường: Với tấm bằng cử nhân ngành này, sinh viên có thể tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ để nghiên cứu chuyên sâu hơn về ngành học. Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc trong các công ty kinh doanh hoặc các tổ chức chuyên về lĩnh vực môi trường.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!