Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nuôi trồng thuỷ sản năm 2021

Ngành nuôi trông thủy sản là ngành nghiên cứu về việc nuôi trồng thủy sản trong các môi trường nước ngọt, nước mặn, nước lợ. Việc nghiên cứu áo dụng các kỹ thuật tiến bộ, an toàn vào quy tình nuôi trồng với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thủy sản. Nói chung, đây là một ngành kỹ thuật, đào tạo những kỹ sư sản xuất động thực vật thủy sinh.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản khi ra trường:

Ngành nuôi trông thủy sản được đánh giá là nhóm ngành trọng điểm, đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong tương lai, sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như:

+ Làm công tác quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, khuyến ngư.

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước: Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại các tỉnh, huyện.

+ Làm việc trong các công ty nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi.

+ Tham gia các tổ chức phi chính phủ, quốc tế, những cơ quan làm việc có liên quan đến ngành học...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7620301 A00, B00, B08, D01 0
2 Đại Học Tây Đô 7620301 A00, B00, A01, D07 0
3 Đại Học Trà Vinh 7620301 B00, D90, D08, A02 0
4 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620301 DGNL 0
5 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai 7620301 A00, B00, D07, D08 0
6 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận 7620301N A00, B00, D07, D08 0
7 Đại Học Nha Trang 7620301 B00, A01, D96, D07, XDHB 6 Xét học bạ
8 Đại Học Cửu Long 7620301 A00, B00, A01, C01, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
9 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620301N A00, B00, D07, D08 15 Phân hiệu Ninh Thuận
Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Cần Thơ 7620301T B08, A01, D07 15 Chương trình tiên tiến
Điểm thi TN THPT