Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nuôi trồng thuỷ sản năm 2022

Ngành nuôi trông thủy sản là ngành nghiên cứu về việc nuôi trồng thủy sản trong các môi trường nước ngọt, nước mặn, nước lợ. Việc nghiên cứu áo dụng các kỹ thuật tiến bộ, an toàn vào quy tình nuôi trồng với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thủy sản. Nói chung, đây là một ngành kỹ thuật, đào tạo những kỹ sư sản xuất động thực vật thủy sinh.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản khi ra trường:

Ngành nuôi trông thủy sản được đánh giá là nhóm ngành trọng điểm, đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong tương lai, sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như:

+ Làm công tác quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, khuyến ngư.

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước: Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại các tỉnh, huyện.

+ Làm việc trong các công ty nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi.

+ Tham gia các tổ chức phi chính phủ, quốc tế, những cơ quan làm việc có liên quan đến ngành học...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!