Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng năm 2020

Ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng là ngành học giúp sinh viên trang bị những kiến thức về phân bón, quy trình chăm sóc cây trồng, sản xuất, quản lý, kinh doanh và sử dụng phân bón. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về khoa học cây trồng, khoa học đất, môi trường giúp xác định nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp cung cấp dinh dưỡng cho cây giúp cây đạt năng xuất tối đa.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Do nhu cầu về việc tăng cường quản lý với thị trường phân bón ngày càng cấp bách, đội ngũ lao động được đào tạo bài bản về phân bón dinh dưỡng sẽ đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Sinh viên ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

+ Cơ quản quản lý nhà nước về phân bón như Bộ, Sở

+ Công ty sản xuất, cung cấp vật tư nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng.

+ Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón...

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN11 A00, B00, D07, D08 15