Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2020

Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh là ngành có sự liên kết giữa toán học, thống kê học, kinh tế, tài chính và tiếp thị khoa học máy tính. Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh liên quan đến các phương pháp và kỹ thuật để khai thác thông tin, chuyển hóa các dữ liệu thành thông tin phục vụ cho mục đích quản lý.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh khi ra trường:

+ Trở thanh viên viên phân tích, cán bộ phân tích trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, tiêu dùng, viễn thông và công nghệ internet.

+ Làm chuyên gia phân tích tại các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.

_+ Trở thành giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!