Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Phân tích kinh doanh năm 2022

Ngành Phân tích kinh doanh là ngành đào tạo các chuyên gia phân tích kinh doanh, làm công việc tập hợp, xử lý dữ liệu lớn, phức tạp thông qua quá trình phân tích định lượng. Từ đó đưa ra các dự đoán, đánh giá và quyết định trong một lĩnh vực kinh tế (quản trị nhân sự, dịch vụ khách hàng, marketing, điều hành và tài chính...)

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Phân tích kinh doanh khi ra trường

Đây là ngành học có khả năng phát triển lớn cũng như cơ hội nghề nghiệp cao:

+ Trở thành chuyên viên phân tích và bảo mật thông tin.

+ Trở thành chuyên gia phân tích hệ thống máy tính.

+ Trở thành chuyên viên phân tích tài chính, ngân sách.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!