Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Phân tích tài chính năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Tài Chính 7340201C09 A01, D01, D07 31.8 Điểm môn Toán không nhỏ hơn 8.2
Thứ tự nguyện vọng 1-3