Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Phát triển nông thôn năm 2022

Ngành phát triển nông thôn là ngành học bao gồm những nội dung hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường văn hóa có liên quan đến con người và các hoạt động nông thôn theo tiêu chí phát triển bền vững. Ngành học có mục đích tạo sự phát triển của vùng, lãnh thổ về nhiều mặt, hạn chế sự phân hóa giàu nghèo, nâng cao đời sống của cư dân giúp khai thác hiệu quả, bền vững tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các địa phương, vùng miền.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành phát triển nông thôn khi ra trường:

Sinh viên ngành phát triển nông thôn khi ra trường sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Sinh viên tốt nghiệp ngành Phát triển nông nghiệp có thể làm những vị trí sau:

+ Làm nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực cộng đồng và phát triển nông thôn.

+ Làm cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn.

+ Làm việc trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến phát triển nông thôn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!