Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, hệ dân sự năm 2022

Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là ngành có nhiệm vụ nòng cốt trong các hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong toàn dân.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi ra trường:

+ Làm việc ở Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an, công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội phòng cháy chữa cháy trong khu vực.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!