Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quan hệ công chúng năm 2022

Ngành Quan hệ công chúng là ngành học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội với mục đích phân tích xu hướng phát triển, dự đoán kết quả và tư vấn hướng dẫn, tham mưu cho lãnh đạo các tổ chức, cơ quan thực hiện chương trình đã lập ké hoạch, phục vụ cho lợi ích của xã hội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quan hệ công chúng khi ra trường:

+ Làm chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên phụ trách công việc quan hệ báo chí, quan hệ cộng đồng, tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông nội bộ.

+ Trở thành phóng viên, biên tập viên làm việc tại các cơ quan báo chí, đài truyền hình, công ty truyền thông.

+ Trở thành chuyên viên marketing xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược truyền thông của công ty.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có ngành quan hệ công chúng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!