Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quan hệ lao động năm 2022

Ngành quan hệ lao động là ngành học về mỗi liên hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động: vẫn đề việc làm, phụ cấp, tiền lương, bảo hiểm, điều kiện công việc đều là những vẫn đề được giải quyết bằng vấn đề thương lượng, tin tưởng và có sự tôn trọng lẫn nhau. Ngành học giúp xử lý tốt những quan hệ xã hội, quan hệ quần chính, qua hệ đồng nghiệp...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quan hệ lao động khi ra trường

Cử nhân ngành quan hệ lao động có thể dễ dàng xin vào làm việc tại các doanh nghiệm công ty cụ thể như:

+ Chuyên viên phụ trách quan hệ lao động trong các tổ chức phi chính chính phủ.

+ Giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân sự trong tổ chức, quản lý bộ máy của công ty.

+ Làm chủ tịch công đoàn, ủy viên ban chấp hành công đoàn...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!