Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quan hệ quốc tế năm 2022

Ngành quan hệ quốc tế là ngành học nghiên cứu về ngoại giao, các vấn đề toàn cầu của các nước thông qua hệ thống quốc tế gồm nhiều quốc gia, tổ chức chính phủ. Ngành quan hệ quốc tế có quan tâm đến nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lịch sử, luật, xã hội học...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quan hệ quốc tế khi ra trường:

+ Làm chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương hoặc địa phương.

+ Làm công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!