Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quan hệ quốc tế năm 2021

Ngành quan hệ quốc tế là ngành học nghiên cứu về ngoại giao, các vấn đề toàn cầu của các nước thông qua hệ thống quốc tế gồm nhiều quốc gia, tổ chức chính phủ. Ngành quan hệ quốc tế có quan tâm đến nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lịch sử, luật, xã hội học...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quan hệ quốc tế khi ra trường:

+ Làm chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương hoặc địa phương.

+ Làm công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310206 A01, D01, C00, C15 0
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 611 XDHB 9.42 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
Học bạ
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 610 XDHB 9.42 Thông tin đối ngoại
Học bạ
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 614 XDHB 9.5 Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
Học bạ
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 616 XDHB 9.6 Truyền thông marketing (chất lượng cao)
Học bạ
6 Đại học Thủ Dầu Một 7310206 A00, D01, C00, D78 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310206 D01, C00, D14, D15 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7310206 A00, A01, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại học Công Nghệ TPHCM 7310206 A00, A01, D01, C00 18 Điểm thi TN THPT
10 Đại học Thủ Dầu Một 7310206 A00, D01, C00, D78, XDHB 18 học bạ