Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lí nhà nước năm 2021

Ngành Quản lý nhà nước là ngành học về các thủ tục hành chính nhà nước, ngành học nghiên cứu một cách tổng quát những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, tư tưởng nhà nước trong hoạt động chính trị.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý nhà nước khi ra trường:

+ Trở thành nghiên cứu viên chuyên nghiên cứu về khoa học Hành chính, về khoa học Quản lý ở các cơ sở.

+ Làm giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục trong nước.

+ Làm nhân viên trong bộ phận hành chính của các công ty, doanh nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 731020 A00, A01, D01 0
2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 7310205 C00 0

Tin tức mới nhất