Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lí tài chính công năm 2022

Ngành Quản lí tài chính công là ngành học đào tạo sinh viên những kiến thức lý thuyết cũng như thực hành quản lý tài chính công. Từ đó sinh viên hình thành khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, trau dồi các phẩm chất đạo đức, chính trị để có thể thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ tài chính công.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lí tài chính công khi ra trường:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước, các đơn vị hoạt động tài chính công như: Cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan. Hoặc thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều cơ sở nghiên cứu.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!