Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lí tài nguyên rừng năm 2022

Ngành Quản lý tài nguyên rừng là ngành học liên quan đến việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về đặc điểm sinh vật học và các nguyên tắc cơ bản trong việc phân loại và nhận biết các loài thực vật, côn trùng gây bênh cây rừng.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý tài nguyên rừng:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ như Vườn quốc gia.

+ Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường các cấp (kiểm lâm, hải quan, cảnh sát môi trường...).

+ Làm việc tại các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân về nông lâm nghiệp, cảnh quan đô thị.

+ Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ như WWF, SNV, FFI...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!