Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý biển năm 2022

Ngành Quản lý biển là ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học về biển vài hải đảo nhằm mục đích đạt được các khả năng chuyên môn đáp ứng những công việc như:

+ Công việc tư vấn, thiết kế, nghiên cứu về ngành quản lý tài nguyên môi trường.

+ Chuyên viên xây dựng chiến lược phát triển kinh tế vùng biển và hải đảo.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý biển khi ra trường:

+ Làm việc tại các sở khoa học và công nghệ, làm việc tại các tỉnh, thành phổ.

+ Làm việc tại chi cục Biển và Hải đảo tại các tỉnh, thành phố.

+ Làm việc tại các đài khí tượng thủy văn, các trung tâm phòng tránh biến đổi khi hậu.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!