Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý công nghiệp năm 2022

Ngành quản lý công nghiệp là ngành học có sự giao thoa giữa kinh tế và công nghệ, ngành học được áp dụng trong các công ty, doanh nghiệp hoặc các trung tâm thương mại. Kỹ thuật viên quản lý công nghệ có công việc chủ yếu như: nguồn nhân lực, doanh thu của công ty, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý công nghiệp khi ra trường:

Ngành quản lý công nghiệp là ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp, tương lai với cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Sinh viên ngành quản lý công nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức sản xuất, thương mại, dịch vụ...

+ Nhân viên, quản lý tại các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh.

+ Quản lý nhà máy, hoạch định sản xuất, quản lý mua hàng và tồn kho.

+ Quản lý mua hàng, đánh giá các chương trình mua hàng, thiết lập các cấp độ vận hành cũng như phối hợp nhiều công tác vận hành.

+ Quản lý chất lượng chuyên phân tích các chi tiết, cơ sở dữ liệu cũng như bảng tính, kiểm định quá trình giúp xác nhận khu vực cần cải tiến.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!