Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý công và Chính sách năm 2020

Ngành Quản lý công và Chính sách là ngành học có các hoạt động liên quan đến chính sách của nhà nước, các công việc liên quan đến số liệu thống kê của nhà nước, giám sát quỹ, thi hành các chính sách của chính phủ. Đây là ngành học chuyên đào tạo các nguồn lực trong việc quản lý có khả năng lãnh đạo tổ chức, bộ máy từ trung ương đến địa phương trong các cơ quan của nhà nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý công và Chính sách khi ra trường:

+ Tham gia công tác quản lý bộ máy nhà nước làm việc trong các cấp từ trung ương đến địa phương.

+ Tham gia công tác trong các tổ chức xã hội, đơn vị hoạt động của nhà nước.

+ Quản lý trực tiếp các sự án, các công trình xây dựng, công trình nghiên cứu trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

+ Làm giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân EPMP A00, A01, D01, D07 25.35