Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý đất đai năm 2022

Ngành quản lý đất đai là ngành nghề làm trong lĩnh vực quản lý đất đai, thiết lập hồ sơ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức. Công việc chính của người làm về quản lý đất đai là: Thu thập thông tin, đo đạc, vẽ, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng đất.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý đất đại khi ra trường: Sinh viên có thể làm các công việc tại cơ quản quản lý đất đai của nhà nước (Sở tài nguyên và Môi trường, Bộ tài nguyên môi trường, cán bộ địa chính), làm việc trong viện nghiên cứu địa chính, cục quản lý đất đai, làm việc trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân (công ty bất đông sản, định giá, công ty bản đồ, quy hoạch trắc địa...)
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!