Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý Đô thị và Công trình năm 2020

Ngành Quản lý Đô thị và Công trình là ngành học tổng hợp gồm nhiều lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị, sử dụng đất đai, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng công cộng. Ngành Đô thị học là ngành được đánh giá khá cao trong nhóm ngành kiến trúc quy hoạch. Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên nhiều kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc như: cơ sỏ quy hoạch đô thị, luật đất đai, cơ sở quy hoạch san nền, hệ thống hạ tầng đô thị.

Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp Quản lý Đô thị và Công trình khi ra trường:

+ Làm nghiên cứu, quy hoạch xây dựng, giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị.

+ Tư vấn và điều phối, quy hoạch kinh tế, xã hội, thực hiện công việc thiết kế xây dựng chính sách và thẩm định đánh gia dự án có liên quan.

Những cơ quan, tổ chức mà sinh viên ngành Quản lý Đô thị và Công trình khi ra trường có thể làm việc:

+ Làm việc ở Sở quy hoạch kiến trúc, làm việc trong phòng Quản lý đô thị - xây dựng, làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phát triển quốc tế, doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân.

+ Làm việc trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu có liên quan đến ngành đô thị học hoặc quản lý đô thị.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Xây Dựng Miền Tây 7580106 A00, A01, V00, V01 14
2 Đại học Thủ Dầu Một 7580107 A00, D01, A16, V00 15 Quản lý đô thị
3 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 7580106 A00, A01, D01, C01 15.45