Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý dự án năm 2022

Ngành quản lý dự án là hoạt động hoạch định, theo dõi và kiểm tra những khâu liên quan đến bộ dự án. Đây là công việc cần đến các chức năng và hoạt động quản lý, có sự tham gia vào suốt các khâu của dự án để đạt được hiệu quả. Ngành quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành quản lý dự án khi ra trường:

+ Làm chuyên viên tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến dự án của doanh nghiệp.

+ Kỹ sư lập trình và thẩm định dự án đầu tư.

+ Nghiên cứu khoa học và các công tác quản lý ở các cơ quan nhà nước như Bộ, Ngành hoặc địa phương.

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!