Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý du lịch và giải trí năm 2020

Ngành Quản trị du lịch và giải trí là ngành học bao gồm việc quản trị khách sạn, quản trị du lịch, quản lý sự kiện. Ngành học trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về du lịch và việc vận hành kế hoạch giải trí cho các khu du lịch.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị du lịch và giải trí khi ra trường:

+ Làm chuyên viên tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện hoặc văn phòng thương mại.

+ Làm chuyên viên tại các bộ phận kinh doanh, marketing, quản lý tại các công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch.

+ Làm chuyên viên phụ trách các phòng ban, trung tâm thuộc Bộ và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

+ Làm giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!