Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục năm 2020

Ngành Quản lý giáo dục là ngành có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục cũng như giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục. Ngành Quản lý giáo dục có nhiệm vụ giúp nhà trường ổn định, giúp nhà trường cải thiện hơn về chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý giáo dục khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên quản lý hành chính giáo dục, làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục.

+ Trở thành chuyên viên văn phòng, chuyên viên quản lý cơ sở vật chất, chuyên viên quản lý học sinh, sinh viên... làm việc tại các sở giáo dục, các trường đại học, trung học cấp cơ sở.

+ Trở thành giảng viên ngành quản lý giáo dục làm việc trong các cơ sở đào tạo cán bộ, các trường đại học, cao đẳng.

+ Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7140114 A00, A01, D01, C00 15
2 Đại Học Quy Nhơn 7140114 A00, A01, D01, C00 15
3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140114 C00, C20, C14 18.5
4 Đại học Thủ Đô Hà Nội 7140114 C00 20.33 Thang điểm 40.
NV<=4
5 Đại Học Sài Gòn 7140114 D01 21.1
6 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140114 A00, D01, C00 21.5
7 Đại Học Sài Gòn 7140114 C04 22.1