Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục năm 2022

Ngành Quản lý giáo dục là ngành có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục cũng như giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục. Ngành Quản lý giáo dục có nhiệm vụ giúp nhà trường ổn định, giúp nhà trường cải thiện hơn về chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý giáo dục khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên quản lý hành chính giáo dục, làm việc trong các cơ quan quản lý giáo dục.

+ Trở thành chuyên viên văn phòng, chuyên viên quản lý cơ sở vật chất, chuyên viên quản lý học sinh, sinh viên... làm việc tại các sở giáo dục, các trường đại học, trung học cấp cơ sở.

+ Trở thành giảng viên ngành quản lý giáo dục làm việc trong các cơ sở đào tạo cán bộ, các trường đại học, cao đẳng.

+ Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!