Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý hàng hải năm 2020

Ngành Quản lý hàng hải là ngành làm các công việc bảo đảm việc lưu thông hàng hóa trên biển hoặc các hoạt động khác diễn ra trên biển đảo như: Bảo đảm hàng hải, đóng tàu, đại lý môi trường, làm công việc vận tải biển, khai thác cảng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý hàng hải khi ra trường:

+ Trở thành thuyền trưởng, điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, thiết kế những bản vẽ tàu hoặc xây dựng và thi công công trình ngoài biển,

+ Làm công việc đóng tàu kỹ thuật, cầu đường.

+ Làm các công việc liên quan đến kinh tế như vận tải, kinh doanh quốc tế, chuyên về kỹ thuật an toàn hàng hải.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hàng Hải 7840106D129 A00, A01, D01, C01 21