Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản năm 2022

Ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản là ngành học về việc quản lý tài nguyên sinh vật trong những vùng nước tự nhiên. Sử dụng khoa học phát triển để khai thác thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản đảm bảo đem về nguồn lợi lớn cho kinh tế đất nước. Đây là ngành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, khả năng quản lý, theo dõi sự phát triển thuận lợi của thủy sản, gắn liền với nhu cầu thực tiễn mang tính chiến lược của ngành thủy sản ở nước ta.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản sau khi ra trường:

+ Làm nghiên cứu viên trong các lĩnh vực quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản tại những công ty tư nhân hoặc nhà nước.

+ Làm chuyên viên, cán bộ quản lý tại cơ quan nhà nước về lĩnh vực quản lý thủy hải sản.

+ Tự kinh doanh cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng

+ Quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!