Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý nhà nước năm 2022

Ngành quản lý nhà nước là ngành học có hoạt động thực thi quyền lực của nhà nước, do các cơ quan quản lý của nhà nước thực hiện, nhằm xác lập một trật tự ổn đinh và phát triển xã hội theo các mục tiêu mà các lãnh đạo theo đuổi. Ngành học bao gồm hoạt động của bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành quản lý nhà nước khi ra trường:

+ Làm cán bộ hành chính văn phòng, thư ký tổng hợp, cán bộ lưu trữ của các cơ quan, doanh nghiệp.

+ Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.

+ Làm công chức, viên chức trong các hệ thống cơ quan hành chính, sự nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!