Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý tài nguyên nước năm 2020

Ngành Quản lý tài nguyên nước là ngành học nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế xây dựng dự án, tổ chức quản lý hệ thống tài nguyên nước đồng thời khai thác các công trình thủy lợi. Sinh viên theo học ngành kỹ thuật tài nguyên nước trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng để nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế và thực hiện các dự án.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lý tài nguyên nước khi ra trường:

+ Công tác ở các cục vụ, viện trường có chuyên ngành nước.

+ Làm việc ở các sở ban ngành, các huyện trên địa bản cả nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông thủy lợi.

+ Làm việc trong các công ty xây dựng thủy lợi, các công trình nhà máy thủy điện, hoặc các viện nghiên cứu chuyên ngành, các ban quản lý dự án...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 7850198 A00, B00, A01, D07 15