Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên năm 2020

Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên là ngành học chuyên đào tạo sinh viên các kiến thức cơ bản về việc quản lý tài nguyên, môi trường, sinh viên cần có đủ kỹ năng chuyên môn để có thể làm việc trong ngành tài nguyên môi trường. Cần có kỹ năng quản lý tình hình tài nguyên, môi trường và khu vực mình làm việc, ngoài ra cần có các kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên khi ra trường:

+ Làm việc trong các cơ quan nhà nước về việc quản lý tài nguyên và môi trường.

+ Làm việc trong các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ về tư vấn khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường.

+ Làm nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7908532A D01, D07, D08, D10 18