Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý thể dục thể thao năm 2021

Ngành quản lý thể dục thể thao là ngành học đào tạo sinh viên có kỹ năng và phương pháp quản lý thể dục thể thao cũng như kỹ năng vận dụng trí thức vào thực tế tổ chức, quản lý các phong trào thể dục thể thao. Ngoài ra, cử nhân ngành quản lý thể dục thể thao còn có năng lực trong việc quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao khi ra trường

Đây là lĩnh vực đang cần nguồn nhân lực lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường. Một số vị trí công việc có thể đảm nhận như:

+ Chuyên viên quản lý các công trình thể thao tại các trường đại học, trường quốc tế.

+ Chuyên viên quản lý thể thao giải trí, quản lý du lịch thể thao, quản lý sự kiện thể thao, tổ chức sự kiện thể thao.

+ Chuyên viên đàm phán, tài trợ, giám đốc kinh doanh, quản lý phòng GYM...

Tin tức mới nhất