Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý thông tin năm 2022

Ngành Quản lý thông tin là ngành đào tạo các cử nhân có đầy đủ kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ trong lĩnh vực quản trị thông tin, quản trị tri thức. Từ đó đảm bảo tính chuyên nghiệp trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ...

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý thông tin khi ra trường:

+ Trở thành chuyên gia thông tin tại trung tâm thông tin, phòng thông tin hoặc các thư viện của chính phủ, công ty, doanh nghiệp.

+ Trở thành chuyên gia tổ chức thông tin tại các nhà xuất bản, cơ quan báo chí, báo mạng, điện tử.

+ Trở thành chuyên viên quản trị website, quản lý thông tin.

+ Làm cán bộ thông tin văn hóa trung tâm, nhà văn hóa tại các cơ quan nhà nước, trung ương và địa phương.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!