Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý và phát triển du lịch năm 2020

Ngành Quản lý và phát triển du lịch là ngành học sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về chính trị, xã hội trong các hoạt động đời sống, nghề nghiệp. Từ đó hình thành nhận thức được tác động xã hội, nhu cầu đối với việc quản lý và phát triển du lịch.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lý và phát triển du lịch khi ra trường:

+ Làm việc trong lĩnh vực lữ hành: Hương dẫn viên du lịch, đại lý du lịch, trợ lý khách sạn, nhân viên tiếp tân, điều phối viên du lịch.

+ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, phụ trách các hoạt động thiết kế, nghiên cứu nhu cầu, chăm sóc khách hàng.

+ Làm việc trong lĩnh vực truyền thông: Thiết kế, quản trị các chương trình truyền thông, quảng cáo du lịch.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN20 B00, D01, C20, A09 16