Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý văn hoá năm 2022

Ngành quản lý văn hóa là ngành học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về văn hóa, biết cách quản lý, tổ chức, điều hành nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, đáp ứng cho nước nhà, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức văn hóa, có kiến thức sâu hơn về quản lý, văn hóa, nghệ thuật...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý văn hóa: Ngành quản lý văn hóa hiện còn khá non trẻ về nguồn nhân lực, tuy nhiên cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến mới.

+ Làm việc tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật của nhà nước, tư nhân hoặc các tổ chức văn hóa nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

+ Làm việc tại các Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch

+ Làm việc tại các công ty truyền thông, quảng bá du lịch..
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!