Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý văn hoá năm 2020

Ngành quản lý văn hóa là ngành học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về văn hóa, biết cách quản lý, tổ chức, điều hành nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, đáp ứng cho nước nhà, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức văn hóa, có kiến thức sâu hơn về quản lý, văn hóa, nghệ thuật...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý văn hóa: Ngành quản lý văn hóa hiện còn khá non trẻ về nguồn nhân lực, tuy nhiên cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến mới.

+ Làm việc tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật của nhà nước, tư nhân hoặc các tổ chức văn hóa nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

+ Làm việc tại các Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch

+ Làm việc tại các công ty truyền thông, quảng bá du lịch..
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nội Vụ 7229042 A00, D01, C00 14
2 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 7229042 D01, C00, C15, A16 14
3 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042D D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch
4 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042C R01, R02, R03, R04 15 Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình Văn hóa Nghệ thuật
5 Đại Học Vinh 7229042 A00, A01, D01, C00 15
6 Đại Học Nội Vụ 7229042 C20 15
7 Đại học Tân Trào 7229042 D01, C00, C19 15
8 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042A D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội
9 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042B D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch
10 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042B D01, D96, D78 15