Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý xây dựng năm 2022

Ngành quản lý xây dựng là ngành thực hiện nhiệm vụ thực hành hoặc tư vấn về lập đánh gia dự án, tổ chức hoạt động thi công trên từng giai đoạn. Người làm ngành quản lý xây dựng là người luôn tìm kiếm các sự án, lập hồ sơ xây dựng.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản lý dự án khi ra trường:

Khi hoàn thành chương trình đào tạo, các cử nhân ngành quản lý xây dựng có thể làm các công việc như chuyên viên tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ sư lập trình và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư, giám sát, nghiệm thu công trình...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!