Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị chất lượng và Đổi mới năm 2020

Ngành Quản trị chất lượng và Đổi mới là ngành hoạt động có sự phối hợp và kiểm soát tổ chức về chất lượng, định hướng cà kiểm soát chất lượng như: lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị chất lượng và Đổi mới khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên cốt cán trong công tác so chuẩn và xếp hạng làm việc trong các trường đại học, cao đẳng.

+ Trở thành chuyên gia quản lý chất lượng tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất.

+ Trở thành giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại  các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân EP08 A01, D01, D07, D10 25.75