Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị điều hành thông minh năm 2020

Ngành Quản trị điều hành thông minh là ngành học cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về việc quản trị điều hành các hệ thống sản xuất, kinh doanh bằng sự hỗ trợ của công nghệ và các phần mềm thông minh, đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thử 4.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị điều hành thông minh khi ra trường:

+ Trở thành nhân viên quản trị điều hành hoặc giám đốc điều hành, làm việc trong các công ty kinh doanh.

+ Trở thành giảng viên tham gia công tác đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân EP07 A01, D01, D07, D10 26