Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị du lịch và khách sạn năm 2020

Ngành Quản trị du lịch và khách sạn là ngành “công nghiệp không khói” rất giàu tiềm năng trong xu hướng toàn cầu hóa.
Ngành Quản trị du lịch và khách sạn đòi hỏi sự năng động trong nhiều quá trình quản lý và điều hành liên quan đến du lịch:

- Chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc cho các hướng dẫn viên du lịch;

- Nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết những phát sinh trong lĩnh vực du lịch;

- Quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý...

Sinh viên ngành Quản trị du lịch và lữ hành ra trường làm gì?

Với những nền tảng kiến thức và kỹ năng được nhà trường trang bị, sinh viên khi ra trường có thể dễ dàng có cơ hội làm việc tại các vị trí: hướng dẫn viên du lịch, điều hành du lịch; lễ tân, nhân viên, quản lý các bộ phận tại khách sạn; giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, khách sạn
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế 7810104 A00, D01, C00, D10 24 Xét học bạ