Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị hành chính-văn thư năm 2020

Ngành Quản trị hành chính-văn thư là ngành phụ trách công việc quản lý tài sản, văn thư và tài sản trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức. Chuyên nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ, sắp xếp phòng hợp, làm công tác lễ tâm đảm bảo các cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị hành chính-văn thư khi ra trường:

+ Trở thành nhân viên hành chính nhân sự, lễ tân tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

+ Làm nhân viên lưu trữ tài liệu, quản lý kho, văn thư tại doanh nghiệp.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!