Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán (ĐT liên kết quốc tế) năm 2020

Ngành kế toán là ngành làm các công việc có liên quan đến việc xử lý, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước...

Ngành kế toán được chia thành 2 loại:

+ Kế toán công: là kế toán làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội, tổ chức nhà nước, không lấy mục đích hoạt động là doanh thu - lợi nhuận. 

+ Kế toán doanh nghiệp: là kế toán làm việc trong các doanh nghiệp, hoạt động với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.

Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành tổng hợp gồm nhiều môn căn bản về "quản trị" và "kinh doanh". Sinh viên ngành quản trị kinh doanh sẽ được học đầy đủ các kiến thức căn bản trong khối ngành kinh tế (tài chính, kế toán, marketing, nhân sự).

Ngành kinh doanh quốc tế cũng có chức năng và nhiệm vụ tương đương với ngành kinh doanh trong nước, tuy nhiên môi trường và phạm vi hoạt động là ở quốc tế, giao lưu kinh tế với các công ty nước ngoài.

Ngành marketing là ngành không thể thiếu trong kinh doanh gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tố đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh. Bậc thầy về marketing Philip Kotler đã định nghĩa: "Marketing là quá trình tạo dựng các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thuc về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những giá trị được tạo ra". Sinh viên ngành marketing sẽ được trang bị những kiến thức về kinh doanh, marketing, nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng, tổ chức phân phối sản phẩm, định giá sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tổ chức sực kiện...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên nhóm ngành Kế toán; Marketing; Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế khi ra trường:

Những người học quản trị kinh  doanh sẽ có cơ hội tiếp xúc được với bức tranh toàn diện của một doanh nghiệp, công ty. Sinh viên ngành quản trị khi ra trường cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến kinh tế. Một số công việc của sinh viên ngành quản trị kinh doanh có thể làm khi ra trường:

+ Chuyên viên marketing, hành chính nhân sự, kinh doanh tại các công ty dịch vụ, sản xuất.

+ Chuyên viên xây dựng chiến lược, tìm kiếm đối tác tại các công ty xuất nhập khẩu, đa quốc gia

+ Giảng viên giảng dạy tại các trường Đại học.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!