Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị Kinh doanh Xăng dầu năm 2022

Ngành quản trị kinh doanh xăng dầu là một ngành tổng hợp gồm nhiều môn căn bản về "quản trị" và "kinh doanh" xăng dầu. Sinh viên ngành quản trị kinh doanh xăng dầu sẽ được học đầy đủ các kiến thức căn bản giúp vận hành và kinh doanh xăng dầu một cách tốt nhất (tài chính, kế toán, marketing, nhân sự).

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh xăng dầu khi ra trường:

+ Làm nhân viên kinh doanh hoặc quản lý tại các công ty kinh doanh xăng dầu.

+ Mở cửa hàng xăng dầu tự kinh doanh.

+ Làm việc trong các công ty hóa dầu với vị trí marketing, truyền thông...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!