Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị - Luật năm 2022

Ngành quản trị - luật là ngành học sinh viên được đào tạo cả hai lĩnh vực: Quản trị và Luật, ngành luật có thời gian đào tạo 4 năm, còn ngành quản trị - luật có thời gian đào tạo 5 năm. Ngoài ra, khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp hai bằng cử nhân quản trị và cử nhân luật.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản trị - luật khi ra trường: Sinh viên có thể làm việc trong các hệ thống, cơ quan nhà nước như tòa án, kiểm sát, công an, kiểm lâm, thuế, ngân hàng, hội đồng nhân dân...Ngoài ra, cử nhân quản trị - luật có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài, văn phòng công chừng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!