Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị mạng và An ninh mạng năm 2022

Ngành Quản trị mạng và An ninh mạng là ngành học chuyên thiết kế các hệ thống an toàn mạng và bảo mật, từ đó nắm được các kỹ thuật xâm nhập và đưa ra các biện pháp phòng, chống, tấn công hiệu quả. Ngành Quản trị mạng và An ninh mạng giúp chuyên viên quản trị và an ninh mang trở thành người đóng vai trò quan trọng trong thời đại công nghệ số.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị mạng và An ninh mạng khi ra trường: Hiện nay, trong sự phát triển của công nghệ số, đây là ngành học vô cùng quan trọng, cần thiết. Các sinh viên ngành Quản trị mạng và An ninh mạng khi ra trường có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội, tổ chức chính phủ, phi chính phủ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!