Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực năm 2022

Ngành quản trị nhân lực là ngành học về lĩnh vực khai thác, đào tạo cũng như sử dụng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, tổ chức. Đây là ngành quan trọng, góp phần xây dựng một công ty có tổ chức bộ máy bền vững, ổn định, hưng thịnh.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản trị nhân lực khi ra trường:

+ Làm chuyên viên đào tạo và quản lý nguồn nhân lực của công ty.

+ Chuyên viên tuyển dụng những nhân sự mới của công ty thông qua việc phòng vấn sao cho phù hợp với công việc.

+ Chuyên viên lương, chính sách.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!