Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí năm 2022

Ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí là ngành học cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng hoạch định, tổ chức sự kiện, có khả năng lĩnh hội và kỹ năng tiếp thị hậu cần cho sự kiện.  Ngoài ra sinh viên sẽ được học theo nhóm bắt đầu từ những khâu hoạch định cho đến việc triển khai tổ chức sự kiện.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí khi ra trường:

+ Trở thành nhân viên tổ chức sự kiện của công ty làm việc tại các phòng thương hiệu, marketing, truyền thông.

+ Trở thành chuyên viên tổ chức sự kiện, hoạt động trong các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.

+ Làm công tác thiện nguyện, tổ chức chương trình vui chơi giải trí.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!