Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị truyền thông tích hợp năm 2022

Ngành Quản trị truyền thông tích hợp là ngành trang bị cho sinh viên những kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch quản lý thương hiệu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Phương thức truyền thông có thể sử dụng cả truyền thông hiện đại lẫn truyền thống.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản trị truyền thông tích hợp khi ra trường: 

+ Trở thành chuyên viên truyền thông làm việc trong các công ty, thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

+ Trở thành nhân viên quảng cáo, marketing làm việc trong các công ty truyền thông, cơ quan báo chí.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!