Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị văn phòng năm 2020

Quản trị văn phòng là ngành học liên qua đến thiết kế, triển khai, thực hiện việc theo dõi, đánh giá, đảm bảo quá trình làm việc luôn đạt hiệu suất cao và hiệu quả. Người làm ngành quản trị văn phòng có nhiệm vụ trong việc giám sát, theo dõi hệ thông cũng như tập trung vào các mục tiêu cụ thể (Khoảng thời gian được cải thiện, doanh thu, sản lượng bán hàng, cải cách thủ tục hành chính, văn phòng...) góp phần triển khai chính phủ điện tử tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành quản trị văn phòng khi ra trường:

+ Làm thư ký tổng hợp, quản trị viên hành chính văn phòng, chuyên viên văn phòng, nhân viên văn thư của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo.

+ Làm cán bộ phụ trách, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động văn phòng của cơ quan quản lý nhà nước.

+ Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, đại học và cao đẳng.