Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quảng cáo năm 2021

Ngành Quảng cáo là ngành đào tạo nguồn nhân lực chuyên sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng. Sinh viên theo học ngành Quảng cáo sẽ được định hướng về phương pháp truyền đạt thông tin đại chúng (báo, phim, ảnh, mạng...) đến các đối tượng, đảm bảo mục tiêu đã được đề ra. Ngành truyền thông đại chúng có 8 lĩnh vực: sách, báo tin, tạp chí, phát thanh, ghi dữ liệu, điện ảnh, internet và truyền hình.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quảng cáo khi ra trường:

+ Trở thành chuyên viên phòng, ban làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.

+ Trở thành chuyên viên quản trị làm việc tại các công ty Quảng cáo, chương trình quảng cáo, sự kiện và quảng bá thương hiệu của công ty.

+ Trở thành chuyên viên sáng tạo, xây dựng nội dung Quảng cáo, viết kịch bản Quảng cáo.

+ Trở thành biên tập viên làm việc tại các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, chuyên viết bài, biên tập bài cho website.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 XDHB 9.27 Học bạ
2 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7320110 A00, A01, D01, C00 19 18: Học bạ lớp 12
30: Học bạ 5 học kỳ
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 R25 35.8 Điểm thi TN THPT
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 D72 35.8 Điểm thi TN THPT
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 R24 36.3 Điểm thi TN THPT
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 D01 36.3 Điểm thi TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 R26 36.8 Điểm thi TN THPT
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 D78 36.8 Điểm thi TN THPT