Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quốc tế học năm 2022

Ngành quốc tế học là ngành nghiên cứu liên ngành và có liên quan đến các ngành khoa học xã hội khác nhau. Ngành quốc tế học là ngành nghiên cứu các vấn đề toàn cầu của hiện tại và trong quá khứ (chính trị, kinh tế, hệ thống xã hội...)

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quốc tế học khi ra trường

Đây là ngành học được đánh giá có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Sinh viên ngành Quốc tế học có thể làm một số công việc tại các cơ quan sau:

+ Làm cán bộ ngoại giao tại cơ quan nhà nước như Bộ Ngoại giao, Sở ngoại vụ của các tỉnh, thành phố.

+ Làm nhà báo, biên tập các bản tin văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học xã hội...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!