Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quốc tế học năm 2021

Ngành quốc tế học là ngành nghiên cứu liên ngành và có liên quan đến các ngành khoa học xã hội khác nhau. Ngành quốc tế học là ngành nghiên cứu các vấn đề toàn cầu của hiện tại và trong quá khứ (chính trị, kinh tế, hệ thống xã hội...)

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quốc tế học khi ra trường

Đây là ngành học được đánh giá có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Sinh viên ngành Quốc tế học có thể làm một số công việc tại các cơ quan sau:

+ Làm cán bộ ngoại giao tại cơ quan nhà nước như Bộ Ngoại giao, Sở ngoại vụ của các tỉnh, thành phố.

+ Làm nhà báo, biên tập các bản tin văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học xã hội...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Thủ Dầu Một 7310601 A00, D01, C00, D78 0
2 Đại học Thủ Dầu Một 7310601 A00, D01, C00, D78 0
3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7310601 D01, D14, D15 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Đà Lạt 7310601 D01, C00, C20, D78, XDHB 18 Học bạ
5 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7310601 D01, D14, D15, XDHB 18 Học bạ
6 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX18 D83 21.7 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7310601CLC D01, D96, D09, D78 23.44 Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV<=1)
8 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7310601 D01, D96, D09, D78 24 Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV<=6)
9 Đại Học Sài Gòn 7310601 D01 24.48 Điểm thi TN THPT
Môn chính: Anh
10 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7310601 D01, D14, D78 24.6 Điểm thi TN THPT