Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sinh học ứng dụng năm 2022

Ngành sinh học ứng dụng là ngành ứng dụng các công nghệ để nghiên cứu các vấn đề sinh học. Người học sẽ có những kiến thức về sinh học cơ bản, sinh lý học động thực vật, kỹ thuật nuôi cầy mô thực vật, kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu hay các kỹ thuật sản xuất sản phẩm ứng dụng trong đời sống...Tất cả các công việc này nhằm đáp ứng yêu cầu cho việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sinh học ứng dụng:

+ Nghiên cứu, bảo tồn nguồn ren quý, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất chất lượng cao, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường...

+ Ngoài ra người làm sinh học ứng dụng có thể đảm nhiệm vị trí: Kiểm nghiệm vi sinh ở các trung tâm phân tích; Sản xuất giống cây trồng, quản lý phòng thí nghiệm sinh học; Xây dựng và tham gia quản lý trang trạng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học.

+ Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!