Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sinh học năm 2020

Ngành sinh học là ngành học nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sự sống và tự nhiên, đào tạo cho sinh viên những kiến thức về đối tượng sinh học cụ thể như: động vật, thực vật, vi sinh vật...Qua đó hiểu sâu hơn về thay đổi hình thái, sinh hóa, sinh lý và những vấn đề trao đổi chất, di truyền của sinh vật. Ngành sinh học chính là tiền đề để ngành Công nghệ sinh học phát triển.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sinh học khi ra trường:

+ Làm viên cứu, phát triển san phẩm tại các trường đại học, viện nghiên cứu sinh học.

+ Làm giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, các sở ban ngành.

+ Làm nhân viên chuyên kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm tại các công ty kinh doanh thực phẩm, công nghiệp, công nghiệp.

+ Nhân viên kinh doanh, tại các công ty cung ứng máy móc, thiết bị vật tư, công nghệ sinh học...