Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sinh học năm 2021

Ngành sinh học là ngành học nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sự sống và tự nhiên, đào tạo cho sinh viên những kiến thức về đối tượng sinh học cụ thể như: động vật, thực vật, vi sinh vật...Qua đó hiểu sâu hơn về thay đổi hình thái, sinh hóa, sinh lý và những vấn đề trao đổi chất, di truyền của sinh vật. Ngành sinh học chính là tiền đề để ngành Công nghệ sinh học phát triển.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành sinh học khi ra trường:

+ Làm viên cứu, phát triển san phẩm tại các trường đại học, viện nghiên cứu sinh học.

+ Làm giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, các sở ban ngành.

+ Làm nhân viên chuyên kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm tại các công ty kinh doanh thực phẩm, công nghiệp, công nghiệp.

+ Nhân viên kinh doanh, tại các công ty cung ứng máy móc, thiết bị vật tư, công nghệ sinh học...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7420101 B00, A01, D01 0
2 Đại Học Tây Nguyên 7420101 B00, B03, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7420101B B00 16.71 Điểm thi TN THPT (TTNV <=6).
4 Đại Học Đà Lạt 7420101 A00, B00, D90, D08, XDHB 18 Sinh học thông minh
5 Đại Học Cần Thơ 7420201 B00, B03, B08, A02 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7420101_CLC B00, D90, D08 19 Chất lượng cao
Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7420101 B00, D90, D08 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Cần Thơ 7420201 B00, B03, B08, A02, XDHB 19.5 Học bạ
9 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7420101D D08, D32, D34 20.78 Điểm thi TN THPT (TTNV <=2).
10 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHT08 A00, B00, D08, A02 24.2 Điểm thi TN THPT