Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Âm nhạc năm 2022

Ngành Sư phạm Âm nhạc là ngành học đào tạo cử nhân sư phạm âm nhạc có trình độ trong việc giảng dạy môn Âm nhạc tại trường học các cấp học trong hệ thống giáo dục.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc khi ra trường:

+ Trở thành giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc tại các trường học.

+ Trở thành giảng viên giảng dạy thanh nhạc tại trường đại học, cao đẳng.

+ Trở thành ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp.

+ Làm việc trong các trung tâm văn hóa, nghệ thuật.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!